Lokale Korte Keten

Biologische Landbouw


We zetten in op biologische landbouw, waar het mogelijk is. Bij voorkeur gaan we nog een stapje verder en zetten in op bio-dynamische landbouw.

Waarom biologisch?

Biologische landbouw is gezonder voor iedereen en werkt actief aan een gezonde landbouw op lokaal vlak. 

De biologische landbouw kan helpen om de klimaatverandering af te remmen én bezit troeven om zich aan te passen. Door de bodem gezond te houden, zorgt de biologische landbouw ervoor dat meer koolstof in de bodem opgeslagen wordt en blijft. Bovendien wijst bio kunstmest af, waarmee de sector een grote bron van broeikasgas vermijdt.

Bio & Logisch


De biologische landbouw wil zo milieuvriendelijk mogelijk werken. Daarom dragen bioboeren goed zorg voor de bodem, bewaken ze de biodiversiteit op en rond hun akkers en gebruiken ze enkel natuurlijke bestrijdingsmiddelen. Kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen zijn niet toegelaten.

De biosector probeert haar impact op het milieu zo klein mogelijk te houden en met respect voor de natuur aan landbouw te doen. Om dat te bereiken, denkt de bioboer zo veel mogelijk mee met de natuur en maakt hij gebruik van de kracht van het ecosysteem en de biodiversiteit op en rond zijn boerderij. Hij werkt dus preventief aan een veerkrachtig geheel op en rond zijn bedrijf.

En dat loont. Uit onderzoek blijkt dat dankzij biologische landbouw het bodemleven veel gezonder is, de bodem als systeem veel veerkrachtiger is, het grondwater minder vervuild wordt door bestrijdingsmiddelen en biologische praktijken algemeen een mindere belasting veroorzaken op het milieu.

Een bioboer waakt niet alleen over het leven in de bodem. Hij is ook begaan met debovengrondse biodiversiteit, in zowel fauna als flora. Hij heeft daar immers enorm veel belang bij. Veel voedingsgewassen hebben insectenbestuivers nodig om product te kunnen leveren. Dat geldt voor fruit als appels, kersen, aardbeien en bessen, maar ook voor groenten als courgette, tomaat en tuinboon.

Daarom zorgt een bioboer voor bloemrijke akkerranden en kruidenstroken om insecten aan te trekken. Uit onderzoek (Tuck, 2014)blijkt dat biobedrijven zo'n 30% biodiverser zijn. Deze grotere biodiversiteit blijkt al 30 jaar uit verschillende studies. Studies hebben doorgaans betrekking op ontwikkelde landen.

De biosector pleit ook voor een grote agrobiodiversiteit: diversiteit dus in rassen voor de gewassen die de boer teelt en de dieren die de veehouder fokt. Dat is meteen ook een vorm van preventie qua milieu-impact. Door vandaag in te zetten op een grote diversiteit aan rassen en zaden, blijft een grote diversiteit aan eigenschappen bewaard die ons morgen of in een verre toekomst kunnen helpen om een bepaalde plaag of ziekte het hoofd te bieden.

Overigens zal de bioboer bij het kiezen van zaden en plantgoed de voorkeur geven aanrobuuste rassendie aangepast zijn aan de omgeving en aan de biologische productiewijze: gewassen die minder input vergen, een goed wortelgestel hebben, van nature resistent zijn, enzovoort.

Hij zal ook eenmeerjarige vruchtwisselingtoepassen. Dat betekent dat eenzelfde gewas pas na drie, vier of vijf jaar opnieuw op hetzelfde perceel geteeld wordt. Zo kunnen ziektes minder goed overleven. Door variatie in te bouwen, creëert de boer op een natuurlijke manier een veerkrachtig geheel.

(uit artikel van Bio Mijn Natuur.

Verse Groenten & Fruit

Het wekelijkse aanbod uit de lokale korte keten

WEKELIJKS (in aangekondigde periodes)
Korte Keten Markt

 1. GROENTEN
  in een mooi aanbod uit de korte keten
 2. FRUIT
  met een rijkere smaak
 3. ZUIVEL
  zowel van schapen- als van koemelk
 4. BROOD
  gebakken met biologische granen
 5. VLEES
  recht van bij de boer
 6. ANDERE LEVENSMIDDELEN
  eveneens uit de lokale korte keten 

Wekelijkse Korte Keten Markt (in voorjaar en zomer)


Wekelijks op zaterdag van 9u30 tot 12u30

Contacteer ons
Via deze form, zijn we bereikbaar. We proberen zsm te antwoorden.