GEZONDE LOKALE LANDBOUWStadsboerderij Hunnegem


Met de Stadsboerderij Hunnegem zet TraGer vzw actief in op een gezonde lokale landbouw van korte keten in Geraardsbergen:
enerzijds door een wekelijkse korte keten markt van lokale boeren/producenten te organiseren in de Stadsboerderij Hunnegem en er anderzijds een kleinschalige eigen teelt van groenten en fruit ter plaatse te realiseren.

Dat laatste past in het sociaal en educatief luik van het project voor stadslandbouw: betrekken van de buurtbewoners en de omliggende stadsscholen, door cocreatie, participatie, commonswerking, workshops en begeleide bezoeken.

Het project zorgt voor bewustmaking en sensibilisering ikv gezonde voeding en gezonde landbouw, zowel voor de producent als voor de consument.

Het project wil tegelijk de oorspronkelijke waarden van het voormalige klooster hervaloriseren voor de toekomst, als een duurzaam project met een grote collectieve meerwaarde -zoals het klooster sinds oudsher ook fungeerde.


Hieronder sommen we de opeenvolgende activiteiten in de Stadsboerderij Hunnegem op. 
Iedereen is welkom om er aan deel te nemen.