GEZONDE LOKALE LANDBOUWStadsboerderij Hunnegem


Met de Stadsboerderij Hunnegem zet TraGer vzw actief in op een gezonde lokale landbouw van korte keten in Geraardsbergen:

enerzijds door er een wekelijkse korte keten markt van lokale boeren/producenten te organiseren en anderzijds een kleinschalige eigen teelt van groenten en fruit ter plaatse te realiseren.

Het burgerinitiatief wil de buurtbewoners en de omliggende stadsscholen betrekken, door cocreatie, participatie, commonswerking, workshops en begeleide bezoeken.

Het project zorgt voor bewustmaking en sensibilisering ikv gezonde voeding en gezonde landbouw, zowel voor de producent als voor de consument.

Het project wil tegelijk de oorspronkelijke waarden van het voormalige klooster hervaloriseren voor de toekomst, als een duurzaam project met een grote collectieve meerwaarde -zoals het klooster sinds oudsher ook fungeerde.


Hieronder sommen we enkele afgelopen activiteiten in de Stadsboerderij Hunnegem op. 
Iedereen is welkom om er aan deel te nemen.