Hoe het allemaal begon...


'Wat als we in de stad opnieuw

landbouw en natuur mogelijk maken?'

TraGer vzw is een organisatie die zich inzet voor duurzame alternatieven in en rond Geraardsbergen, op verschillende vlakken, gaande van mobiliteit en energie over sociale gelijkheid en landbouw. En dus werken wij met het zeskoppig bestuur al te graag dit waardevol project van de stadslandbouw uit.

Het idee voor de Stadsboerderij is ontstaan aan de keukentafel, op een klein papiertje. We stelden ons de vraag: Wat als we landbouw en natuur terug in de stad kunnen brengen? Wat als we die stap ook in Geraardsbergen zouden kunnen zetten? -zoals we dat in andere steden al bezig zagen. En waar zou dat dan mogelijk zijn, in deze wondermooie Denderstad?

De antwoorden en nog veel meer vragen tekenden we uit op grotere bladen en we gingen daarmee de boer op, bij familie, vrienden, buren en kennissen. En bij de boeren zelf. Het was zoek- en vraagwerk, dat anderhalf jaar geleden begon.

In een aha-erlebniss, stootten we toen op deze bijzondere kloostersite en belden bij eigenaar David Larmuseau aan. Hij nam meteen tijd voor ons planidee, waarvoor dank.

Met een handvol vrije burgers startten we in het voorjaar 2022 de Wekelijkse Korte Keten Markt op. Sindsdien hebben we die elke zaterdag opgezet als basis voor de verderzetting van ons project.

Met de verdere uitwerking van de Stadsboerderij willen we de oorspronkelijke waarden van het voormalige klooster hervaloriseren: van oudsher hebben boomgaard en kloostertuin van de priorij Hunnegem een goede oogst opgebracht en een collectieve meerwaarde geboden aan omwonenden en stadsbewoners.

We willen het samen doen, als een collectief, als een common, met een meerwaarde voor iedereen.

Van bij de start merken we een sterk commons-aspect in het project van de Stadsboerderij: samen met de boeren/leveranciers, klanten en sympathisanten vormen we een collectief rond gezonde landbouw/gezonde voeding in de lokale gemeenschap. En met publieke acties willen we dat nog meer uitbouwen.

Op micro-schaal wil dit project iedereen de kans geven antwoorden te zoeken op de huidige uitdagingen en samen met ons daaraan mee te werken:
Neem een hoop hoop onder uw arm, kruid dat met veel goesting en sluit aan bij ons plan, kom meewerken aan de Stadsboerderij Hunnegem. Door een kijk te nemen naar het verleden kunnen we de blik vooruit gooien, op een betere toekomst, voor iedereen.

(uit de Openingsspeech van voorzitter van TraGer vzw, Wim Schrever, op de Boomplantactie van 17 dec 2022)