TraGer vzw is een lokaal burgerinitiatief dat zich samen met actieve burgers wil inzetten voor duurzame alternatieven.

TraGer vzw streeft naar een aangenaam en kwalitatief leven voor de huidige en toekomstige generaties en maakt daarom ook actief werk van:

  • lokale stadslandbouw
  • duurzame mobiliteit
  • groene energie
  • superdiversiteit en sociale gelijkheid.

TraGer vzw zet in op socio-culturele activiteiten, cocreatieve participatie, commons werking, educatie en vorming.


In onze Stadsboerderij Hunnegem

organiseren we

op de derde zaterdag 
een Korte Keten Markt,

van 9u30 tot 12u30,

met aansluitend

een voordracht ikv Ecologie.


Op zaterdag zetten we samen met boeren/producenten

de korte keten markt op,

met een mooi aanbod

van groenten en fruit uit de lokale korte keten,

aangevuld met andere levensmiddelen.

Alle producten komen recht van bij

de lokale boer/producent.


Zie ons aanbod

Voor info over de voordrachten:

schrijf in op onze NWSBRF of volg onze Facebook-pagina.

GEZONDE LOKALE LANDBOUWStadsboerderij Hunnegem


Met de Stadsboerderij Hunnegem zet TraGer vzw actief in op een gezonde lokale landbouw van korte keten in Geraardsbergen:
enerzijds door een korte keten markt van lokale boeren/producenten te organiseren in de Stadsboerderij Hunnegem en er anderzijds een kleinschalige eigen teelt van groenten en fruit ter plaatse te realiseren.

Dat laatste past in het sociaal en educatief luik van het project voor stadslandbouw: betrekken van de buurtbewoners en de omliggende stadsscholen, door cocreatie, participatie, commonswerking, workshops en begeleide bezoeken.

Het project zorgt voor bewustmaking en sensibilisering ikv gezonde voeding en gezonde landbouw, zowel voor de producent als voor de consument.

Het project wil tegelijk de oorspronkelijke waarden van het voormalige klooster hervaloriseren voor de toekomst, als een duurzaam project met een grote collectieve meerwaarde -zoals het klooster sinds oudsher ook fungeerde.


Hieronder sommen we de opeenvolgende activiteiten in de Stadsboerderij Hunnegem op. 
Iedereen is welkom om er aan deel te nemen.

Stadsboerderij Hunnegem is een project met de steun van