TraGer vzw is een lokaal burgerinitiatief dat zich samen met actieve burgers wil inzetten voor duurzame alternatieven.

TraGer vzw streeft naar een aangenaam en kwalitatief leven voor de huidige en toekomstige generaties en maakt daarom ook actief werk van:

  • lokale stadslandbouw
  • duurzame mobiliteit
  • groene energie
  • superdiversiteit en sociale gelijkheid.

TraGer vzw zet in op socio-culturele activiteiten, cocreatieve participatie, commons werking, educatie en vorming.


In onze Stadsboerderij Hunnegem

is er elke zaterdag 
een Korte Keten Markt,

van 10u tot 13u
in Hunnegem.


Op zaterdag zetten onze vrijwilligers de korte keten markt op,

met een mooi aanbod

van groenten en fruit uit de lokale korte keten, aangevuld met andere levensmiddelen.

Alle producten komen recht van bij

de lokale boer/producent.


Zie ons aanbod

Stadsboerderij Hunnegem is een project met de steun van