Denkdag op de Stadsboerderij Hunnegem

hunnegem café
© TraGer vzw-6
kloosterrust1
filmvoorstelling02

Op zaterdag 30 september l.l. organiseerde TraGer vzw een Denkdag op de Stadsboerderij Hunnegem. Vrijwilligers, vaste medewerkers en bestuur van de organisatie gingen samen aan het denken over het heden en de toekomst van de Stadsboerderij Hunnegem: welke plannen staan nog op stapel en hoe kunnen die uitgevoerd worden?

TraGer vzw staat voor Transitie Geraardsbergen. Als organisatie zetten we in op een omvorming van onze samenleving met meer aandacht voor ecologie, duurzaamheid, superdiversiteit en sociale gelijkheid. De stadsboerderij is daar een uitgelezen project voor. Stadsboerderij Hunnegem kan een plaats zijn waar mensen elkaar ontmoeten en verbinding maken met een gezonde, lokale landbouw, met een sociale en educatieve insteek.

Ook anderstalige nieuwkomers zijn welkom in het project. Door mee te werken kunnen ze Nederlands oefenen en ook deel uitmaken van de samenleving in en rond Geraardsbergen.Denkdag

De Denkdag startte met een heerlijke, verse soep, van groenten uit de korte keten.
Daarna gingen vrijwilligers, vaste medewerkers en leden van het bestuur in gesprek over de activiteiten in de stadsboerderij. Ze voerden een hartverwarmende dialoog over heden en toekomst. Er werden evalutaties en plannen gemaakt. Ook het prille begin van het duurzame project werd aangehaald.


Het was een vruchtbare dag. Ideeën werden doorgenomen, nieuwe plannen opgemaakt om verder uit te werken. Bij de deelnemers was er een gezonde goesting om deze belangrijke oefening te maken en met elkaar in gesprek te gaan.


Pannekoeken

Om de Denkdag af te ronden, waren er spelt-pannenkoeken: daar zorgden Julian en zijn zoon Illya voor. Dilan zorgde ook voor lekkere worteltaart. Aan een grote tafel in de boomgaard werd gezellig nagepraat, bij de lekkernijen.


We blijven dromen, denken en doen. Iedereen is welkom om aan te sluiten bij dit project dat inzet op gezonde, lokale landbouw en voeding voor iedereen, in en rond Geraardsbergen.


Alle info op onze website.

Indien je met vragen of voorstellen zit, kan je ze ook sturen naar info@trager-vzw.be