Fotoverslag eerste Matinée ‘Ecologie en Spiritualiteit’

De eerste Matinée-voordracht ‘Ecologie en Spiritualiteit’ was een geslaagde activiteit, met een betrokken publiek.

Eric Lancksweerdt (UHasselt) gaf een onderbouwde lezing over het raakvlak tussen ecologisch leven en spiritualiteit. Hij duidde hoe we allemaal naar eigen keuze een duurzaam alternatief kunnen invoegen in ons dagelijks leven. De toehoorders gingen graag in op zijn vragen en analyses. Het werd een boeiend gesprek.
(Foto's: Diederik De Mezel en TraGer vzw). 


Tijdens de wintermaanden organiseren we maandelijks een Matinée met voordracht, aansluitend op de korte keten markt. De voordrachtenreeks loopt tot maart '24.
Telkens staat ecologie centraal. Elke spreker gaat er dieper op in, vanuit zijn/haar kennis en kunde.
Achtereenvolgens komen deze thematitels aan bod:
- Ecologie en Spiritualiteit, op zaterdag 18/11/2023

- Ecologie en Complexiteit, op zaterdag 16/12/2023

- Ecologie en Voeding, op zaterdag 20/01/2024

- Ecologie en Landbouw, op zaterdag 17/02/2024

- Ecologie, Natuurbeleving en Gezondheid, op zaterdag 16/03/2024


De voordrachtenreeks past in onze crowdfunding via Streekmotor: giften zijn welkom om onze werking verder mogelijk te maken.